ResMed, världsledande inom uppkopplad nära vård

Resmed är banbrytande på innovativa vårdlösningar som behandlar och håller människor utanför sjukhuset, vilket ger dem möjlighet att leva ett friskare liv med högre kvalitet hemma. Med molnanslutna behandlingsapparater så får människor med sömnapné och andra kroniska andningssjukdomar en trygg och säker vård i hemmet.

Information om Philips återkallande av produkt (juni 2021)

Måndagen den 14 juni 2021 utfärdade Philips ett frivilligt meddelande om återkallande av produkt i USA och ett säkerhetsmeddelande i övriga världen (Philips återkallelse* juni 2021 nedan) för vissa CPAP-apparater och ventilatorer. ResMed-apparater omfattas inte av detta återkallande och är säkra för patienter att använda. ResMed-apparater använder ett annat material för ljudreducering än det material som används av Philips.
För ResMed är patientsäkerheten högsta prioritet.

 

Vårt syfte, vårt mål.

Genom att möjliggöra bättre och tryggare vård i hemmet förbättrar vi livskvaliteten och minskar effekterna av kronisk sjukdom. Vi ger vårdsystem möjligheten att ge rätt vård till rätt patient i rätt tid. En bättre hälsoekonomi i mer än 140 länder.

17m+ molnanslutna behandlingsapparater

137m+ liv förändrats, senaste 12 månaderna

11,5b+ nätter med medicinsk sömn och andningsdata

4m + CPAP-användare har registrerat sig till myAir

Vår drivkraft för innovation

Att stötta ge vården med molnbaserade lösningar för att vården ska kunna ge sina patienter rätt vård i rätt tid. Att patienter ska kunna känna trygghet och ha vetskapen om att deras behandling i hemmet fungerar som den ska. Uppkopplad nära vård i hemmet.

7-8% återinvesteras i forskning och utveckling

8,900+ patent och designs

Sömnapné

Uppskattningsvis 936 miljoner människor lider av sömnapné eller sömnrelaterade ansningstörningar1

ResMed erbjuder: CPAP-behandling som är smidig, tyst, bekväm och uppkopplad.

  • 4% färre besök i öppenvården och på akuten per varje sovande timme med CPAP2
  • 39% lägre dödlighet, av alla orsaker, vid behandling med CPAP3
  • 87% bättre följsamhet när patienten både är distansmonitorerad och kan följa sin behandling på egen hand

Lär dig mer om sömnapné:

KOL

Uppskattningsvis 380 miljoner människor lider av kronisk obstruktiv

lungsjukdom,5 världens tredje största dödsorsak.6

ResMed tillhandahåller: En komplett lösning för vård i hemmet

  • Molnanslutna invasiva, icke-invasiva och bilevel-ventilatorapparater
  • icke-invasiv ventilation (NIV) minskar risken för död under ett år med 76%7
  • Propeller Health’s digitala hälsoplattform är kompatibel med de flesta KOL- och astmainhalatorer. Den hjälper till att öka följsamheten med 58 %8, minska KOL-relaterade akutbesök med 45 %9 och minska astmarelaterade akutbesök och sjukhusinläggningar med 57 %.10

Lär dig mer om KOL:

#125 på listan över “Management Top 250” företag (2019)

Healthcare Equipment & Services company, på plats #18 av 690 (2019)

“Dealmaker of the Year” (2019)

Ledningen

ResMeds ledning har åtagit sig att följa de högsta standarderna för etik och professionell integritet, vilket leder till goda samarbeten med våra kunder, leverantörer och vårt globala ResMed-lag.

 

Upptäck våra produkter

Läs mer om våra msker för behandling av sömnapné och ventilatorvård

Lär mer

Läs mer om våra apparater för behandling av sömnapné och ventilatorvård

Lär mer

Läs mer om programvarulösningar för patienthantering

Lär mer

Referenser

1. Benjafield AV et al. Lancet Respir Med 2019
2. Kirsch DB et al. J Clin Sleep Med 2019
3. Pepin JL et al. Chest 2022

4. Malhotra A et al. Chest 2018
5. Adeloye D et al. J Glob Health 2015
6. WHO. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death. Accessed Jun 19, 2020.
7. Garcia-Aymerich J et al. Thorax 2006
8. Van Sickle D et al. Eur Resp J 2016
9. Brazeal T et al. Abstract at European Respiratory Society 2021
10. Merchant R et al. World Allergy Organ J 2018